Om föreningen


På våren 1976 bildades föreningen De seglade för Tjörn. En av föreningens målsättningar var att bevara minnen från Tjörns sjöfartskultur.

Föreningen fick möjlighet att ta över ett av de äldsta husen i Skärhamn, det s k Cherlinska huset, och sommaren 1977 invigdes sjöfartsmuseét. Nu kunde föreningen dokumentera öns sjöfart med bilder, modeller, föremål och skrifter.